Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 07/13/19 in all areas

  1. 1 point
    Hahaha lol? wtf. Du har en time, lidt kort xD
  2. 1 point
    Okay, så igennem de seneste mange måneder har folk brugt "failbind" som en måde at annulere sin seneste kriminelle handling. For eksempel når en spade lige opdager at der ikke er 2 pullemænd eller 10 spillere online. Folk gør det enda selvom at de ikke engang brugte bind til det? Like wtf, det er seriøst dumt. Så mit reglforslag er: "Failbind eksisterer ikke. Trykker du på et bind ved en fejl, vil det stadig gælde." Eller noget i den stil, usanset hvad er det fucking dumt at man kan bruge failbind som en måde at annulere shit på
  3. 1 point
    Man skal bare passe på. Man ender sku med at blive demoted af at have sit navn stående med størrelse 10
  4. 1 point