•  

  Generelle Regler:

  midlertidig regl: 

  Du må ikke carjack politibiler!

   


   

  INGEN BRUG AF POLTI SKINS/BLINK ELLER SIRENER PÅ BILER!! (gælder ikke Politi/S.W.A.T/civilbetjent/læge/brandmand biler)

  A1. Du må ikke dræbe folk, uden at have en grund. Dette kaldes RDM/Random Deathmatch. Grundene for, at du kan skyde dem er.

  - Hvis de har skudt en fra dit gang

  - Hvis de har stjålet noget fra dig i deres nuværende liv

  - Hvis de bliver ved med, at irritere/chikanere, du SKAL give individet som chikanerer dig 3 mundtlige/skriftlige advarsler før du må dræbe dem.

  - Hvis en betjent er igang med, at putte en fra dit gang i fængsel

  - Hvis politiet har taget våben frem på en person fra dit gang, og truer ham på livet

  - Hvis du er blevet skudt efter

  - Hvis du skyder dem i selvforsvar (DOG SKAL DU STADIG RESPEKTERE GUNPOINT REGLEN)

  - Hvis de krydser et "KOS" skilt (KOS står for "Kill on sight")

  A2. Du må ikke dræbe folk med din bil. Dette kaldes CDM/Car Deathmatch. Du må derfor hellere ikke køre ind i folk uden en grund.

  A3. Du må ikke anholde folk uden grund. Dette kaldes RDA/Random Arrest. Grundene for, at du kan putte dem i fængsel er:

  - Hvis de har lavet en kriminel handling (Carjack, Mug, Raid, Kidnap)

  - Hvis de laver chikane

  - Hvis de bliver ved med, at irritere jer ("Politi kontrol, skaber mere vold") for eksempel

  - Hvis de ikke adlyder jeres ordre (Hvis du for eksempel beder en person om, at forlade stedet, men han nægter)

  - Hvis de krydser et "AOS" skilt (AOS står for "Arrest on sight")

  - Hvis de har ulovlige våben på sig, uden licens (Store våben såsom Rifler, Shotguns, Snipers osv)

  - Hvis de nægter og betale deres bøde

   

  A4. Du skal overholde NLR. NLR/New Life Rule går ud på, at du glemmer det der er sket, i dit forrige liv. NLR er sat til 5 min - Hvilket vil sige, at du først må gå tilbage til det sted du døde, efter mindst 5 minutter. Er du død under RAID skal du vente til Raidet er færdigt.

  A5. Du må ikke misbruge props, f.eks. Propsurfing, Propclimp, Proppush osv.

  Propclimb - Du bruger props til, at klatre rundt på steder

  Propsurf - Du skubber dig selv ved hjælp af en prop/entity

  Propkill - Du dræber folk med hjælp af en prop/entity

  Proppush - Du skubber folk med hjælp af en prop/entity

   

  A6. Du må ikke reklamere for andet end Zypress.dk - dette kan resultere i permanent ban!

  A7. Snyd på alle måder ville resultere et permanent ban! - Det kunne f.eks være (Aimbot, Aim assist, Trigger bot,  Wallhacks, Speedhack, Jump scripts, Exploits, Bypassing, LUA Scripts)

  A8. Du må ikke spamme på nogen måde også kendt som "minge", f.eks. Propspam, Ropespam, Micspam, Chatspam, brug af lydeeffekter (soundboard) m.m.

  - Propspam (Du spawner props konstant, uden nogen som helst grund)

  - Ropespam (Du spawner reb rundt omkring uden grund)

  - Micspam (Du råber, skriger, spiller musik, Distoere mikrofonen for at irritere spillere)

  - Chatspam (Hvis du gentagene gange skriver beskeder i streg)

  - Trolling (Hvis du ødelægger andre folks ophold, for at være irriterende)

  - Carminge (Hvis du med vilje kører ind i folks biler)

   

  A9. Hver gang du udfører en af følgende forbrydelser: raid, carjack, mugging eller kidnapping. ( Skal du skrive ”/” foran den forbrydelse du vil udføre. F.eks /mug.) Der skal gå 5 minutter mellem hver forbrydelse.

  - Carjack (Du stjæler en bil)

  - Raid (Du begår indbrud på en anden persons base)

  - Bank raid (Du røver banken)

  - PD Raid (Du begår indbrud på politistationen)

  - Mug (Du truer en person på livet og fortæller ham, han skal smide penge. Dette skal MINIMUM vare 10 sekunder da personen skal have en chance for at /dropmoney (antal))

  - Kidnap (Du tager en person til fange i din base og tvinger ham til, at gøre det du beder ham om)

  A10. Du må ikke Raide, Mugge eller Kidnappe den samme sted/person inden for 20 minutter.

  A11. Respekter alle på serveren! Dette skaber et bedre fællesskab!

  A12. Ingen "Ulovligheder" i safezone - Det ville sige ingen former for mugs, kidnaps, carjack eller arrest inde i safezone - Dette gælder også under "Byggerskiltet"

  A13. Når du bliver mugget skal du droppe det antal penge der bliver opkrævet, hvis du bliver gunpointet. (Med den undtagelse, at hvis du har dit våben fremme, mens du bliver mugget, så må du godt skyde personen der mugger dig. Dette gælder også hvis du bliver kidnappet.) ( Det er ikke FailRP at sige man ikke har pengene )

  A14. Hvis man er efterfulgt af nogen, f.eks. Politiet, så må du ikke flygte ind i safezone.

  A15. Du frygter altid for dit liv. Dette håndhæves i forbindelse med FearRP. Det kan f.eks. være under gunpoint. For at får en person under gunpoint skal du sige personens navn igennem din mikrofon. Har du ikke en mikrofon så anbefaler vi at du skaffer en.  

  A16. Man skal have et rigtigt rpnavn eller gamertag eks. palle, jens osv…

  A17. Du må ikke cop baite. F.eks. må du ikke gøre en handling bare for at få ordensmagten(politiet o. lign.) efter dig.

  A18. Ingen form for diskriminering fx. racisme, nazisme osv.

  A19. Når du Bankraider, skal du være i nærheden af banken. Du må ikke stå på den anden side af vejen.

  A20. Misbrug af admin chatten kan i værste fald medføre en udelukkelse. Det kan fx. være at skrive en hade besked til en admin.

  A21. Når du kalder på en admin, skal du huske og beskrive hvad der er der er sket og hvem der har gjort det! - På den måde kan os admins arbejde meget bedre og skabe et bedre fællesskab på serveren.

  A21. Du må ikke Carminge - For eksempel holde stille og dytte 30 sekunder straight uden nogen grund til det.

  A22. Du må IKKE skyde gennem Banken's vægge. (dette gælder ikke døren inde i banken.)

  A23. Du må IKKE videresælge forskellige baser du har købt af andre

  A24. Hvis du skal raide med nogen SKAL personen der starter raidet skrive /raid, og dem som ønsker at deltage i raidet skriver /raidjoin.

  A25. Gunpoint gælder også i STILLESTÅENDE BILER så fremt der stadig er lavet en kriminel handling. F.eks /kidnap (gælder ikke politi)

  A26. Generelt brug af masker (Dem brugt til bankraid, payday) er ulovligt, det vil sige at politiet er i fuldemagt til at anholde dig.

  A27. Hvis du arbejder sammen med nogen uden for dit gang (f.x i en base) SKAL du gøre folk OBS. på det. Det kan gøres med et Textscreen Fx: XX arbejder sammen med YY

  A28. Ingen name fake. Det vil sige at du ikke må kalde dig selv det samme som en anden uden deres tilladelse.

   

   

  Byggeregler:

   

   


  B1. Du skal kun købe døre, til de(t) hus(e), som du bruger!

  B2. Når du bygger, kan du sætte et "byggeskilt" ude foran din bygning. "Byggeskiltet" viser andre, at du bygger, og derfor ikke må raide/mug/kidnap dig, men du må så heller ikke have nogle Printer / Bitminers våben eller andre ulovlige genstande, mens du bygger. Du er ikke en del af RP!

  B3. Du må ikke propblocke - der skal være mindst én vej ind til din base!

  B4. Fading doors skal være åbne i 5 sekunder eller mere, når keypads bruges.

  B5. Kun "hjemløse" må bygge på gaderne - til gengæld må de ikke eje nogle døre.

  B6.

  Steder hvor du gerne må bygge.

  - På søen, såfremt det man bygger er realistisk.

  - Arealet mellem tøjbutikken og Butik 2 (overfor AM/PM).

  - AM/PM's parkeringsplads, såfremt at udefrakommende stadig har mulighed for at tanke.

   

   

  Steder hvor du GERNE må bygge på tage. Resten må du ikke.  (såfremt du ejer dørene)

  - Burgerking

  - De 2 butikker (Ved siden af tøjbutikken)

  Tøjbutikken

  - Lejlighed (bagerst i byen, kræver dog ejerskab af øverste lejlighed.)

  - Det indhegnede industriområde

  - AM/PM

  - Bygningen overfor spawn.

   

  B7. KOS zoner skal være indenfor ens grund, ikke midt ude på vejen.

  B8. Man må ikke lave props, som man kun kan se igennem fra den ene side (oneway).

  B9. Du må IKKE bygge på vejen, med undtagelse af hvis du har lavet et våbentjek

  B10. Du må højst have 3 fading doors til din indgang, 1 fading door til dine Printer / Bitminers andre værdier, 1 fading door til kidnaprum OG 1 fading door til garage.

  B11. Maze indgange er ikke tilladt. Det vil sige du ikke må have nogen form for forhindringer i din indgang (ingen form for crouch indgang osv.)

  B12. Du må kun bygge inden for den bygning/grund du ejer. Der er dog undtagelser. f.x Ørken Tunnelen hvor du gerne må.

  B13. Din base skal være realistisk! - Det ville sige INGEN baser som flyver oppe i luften for eksempel.

  B14. Ingen death cages! - Du må for eksempel ikke give spilleren der raider dig muligheden for, at komme ind i en gyde, hvor den eneste udvej er, at han bliver skudt!

  B15. Ingen fake keypads! - Du må IKKE placere keypads der ikke virker ved siden af din fading door!

  B16. Ingen fadingdoor abuse! - Du må ikke bruge dine genveje til at åbne en fading door, du SKAL bruge key padden eller knappen

  B17. For at du kan bygge et våbentjek, SKAL du have fået tilladelse af Præsidenten eller politichef såfremt der er en.

  B18. Vis hensyn til folk med epilepsi! - Derfor skal du IKKE have flimrende materialer på dine props!

  B19. Hvis du skal bygge ude ved søen, SKAL du eje dørene tæt på din base

  B20. INGEN-KOLISION BASER ER IKKE TILLADT - Det er urealistisk!

  B21. Bliver du raidet, så må du IKKE spawne props eller rykke rundt på dem! Dette gælder også Moneypots, Camera, Keypads, Knapper osv

  B22. Du må IKKE bygge på ørkenbjergene

  B23. Hvis dine lys skal flyve, skal de være usynlige og no collidet

   

  Job Regler:

   

   


  Borger - Neutralt job:

  B1. Du har pligt til, at følge loven, som præsidenten har givet!

  B2. Du må KUN eje Printer / Bitminersi banken!

  B3. Du må IKKE arbejde sammen med kriminelle!

  B4: Du må ikke lave nogle som helst former for kriminalitet!

  B5. Du må KUN eje en håndpistol til selvforsvar!

  B6. Du har pligt til, at adlyde politiet

  B7. Du må IKKE have en Livvagt 

  B8. Du må IKKE eje kokain!

   

  Brandmand

  BM1. Du har pligt til at slukke brand omkring i byen, samt har du pligt til at svare på opkald /112.

  BM2. Du må KUN eje Printer / Bitminersi banken!

  BM3. Du må IKKE arbejde sammen med kriminelle!

  BM4. Du må IKKE eje våben!

  BM5. Du må IKKE lave kriminelle handlinger!

  BM6. Du har pligt til at adlyde lovene, som præsidenten har angivet!

  BM7. Du må ikke minge med din brandslukker (sprøjte med den unødvendigt)

  BM8. Du må IKKE eje kokain

   

  Livvagt - Neutralt job:

  LV1. Du har pligt til, at beskytte den person, som har hyret dig!

  LV2. Du må KUN eje Printer / Bitminersi banken!

  LV3. Du må IKKE arbejde sammen med kriminelle!

  LV4. Du må GERNE eje ulovlige våben, til at beskytte butikken. DOG skal du have licens!

  LV5. Du må IKKE lave kriminelle handlinger!

  LV6. Du har pligt til at adlyde lovene, som præsidenten har angivet!

  LV7. Du må gerne være livvagt for våbenhandlere!

  LV8. Du må IKKE være livvagt for bank manden!

  LV9. Du må IKKE eje kokain

  LV10. Du må IKKE gå mod regeringen - du er lovlydig!

   

  Våbenhandler - Neutralt job:

  VH1. Du har pligt til, at sælge våben til spillere på serveren!

  VH2. Du SKAL have lavet en butik, før du må sælge våben!

  VH3. Du må KUN sælge våben inde i din butik!

  VH4. Du må KUN eje Printer / Bitminersinde i banken!

  VH5. Du må KUN købe håndpistoler til dig selv! - Du må ikke bruge store våben

  VH6. For, at du kan sælge dine våben lovligt, SKAL du have et våbenlicens!

  VH7. Du må IKKE arbejde sammen med kriminelle ELLER Regeringen!

  VH8. Du må IKKE lave kriminelle handlinger!

  VH9. Du må IKKE eje kokain!

   

  Black Market Dealer

  BMD1. Du må IKKE arbejde sammen med nogle andre kriminelle - Det ville sige, du må ikke have base med andre og du må IKKE hjælpe folk fra dit eget gang (For eksempel hvis du ser en fra dit gang, som bliver skudt. Så må du IKKE skyde personen).

  BMD2. Du er selvstændig! Det vil sige at du IKKE må have livvagter til at gå med dig!

  BMD3. Du må ikke eje kæmpe huse! - Pointen er, at du skal gemme dig fra regeringen og ikke have en tydelig base!

  BMD4. Politi og S.W.A.T teamet må GERNE lave et raid på dig uden videre

  BMD5. Du må kun købe HÅNDPISTOLER af våbenhandleren! DU SKAL IKKE SUPPLERE DIG SELV MED DINE VÅBEN, DU SÆLGER DEM!

  BMD6. Du må IKKE reklamere for din butik, ved hjælp af "/advert" eller "/ooc" - Hvis folk skal have kontakt til dig, SKAL det være igennem Private message "/pm"!

  BMD7. Du må IKKE eje Printer / Bitminers- Du er en meget nærig person og ville IKKE bruge dine penge på Printer / Bitminers!

  BMD8. Du må IKKE lave kriminelle handlinger (Raid, Mug, Kidnap, Bank raid, Carjack, PD Raid)

  BMD9. Du må IKKE sælge dine våben ude på åben gade! - Du SKAL have et gemmested!

  BMD10. Du må KUN sælge dine våben indefor dit gemmested eller hvis folk skal bestille hos dig - DOG MÅ DU IKKE BLIVE INDE I BASEN

  BMD11. Du vil prøve at bestikke politiet med penge, hvis de får fat på dig! - Du vil aldrig i dit liv spilde din tid nede i fængslet!

  BMD13. Kører/går du rundt på gaden og irritere/chikaner folk, vil det blive set som FailRP!

  BMD14. Du må IKKE have et byggerskilt!

   

  Hotel Ejer - Neutralt job:

  HE1. Du skal bygge et hotel og låne værelser ud til spillere

  HE2. Du må IKKE stjæle fra dine kunder, uanset hvad!

  HE3. Du SKAL melde alt hvad der sker af kriminalitet til politiet! - For eksempel hvis du ser nogen, som har Printer / Bitminers/kokain.

  HE4. Du må KUN have dine Printer / Bitminers inde i banken!

  HE5. Du må KUN eje en håndpistol til selvforsvar!

  HE6. Du må IKKE have en Livvagt!

  HE7. Du må IKKE arbejde samme med kriminelle!

  HE8. Du må IKKE lave kriminelle handlinger!

  HE9. Du må IKKE eje kokain!

   

  Hotel Arbejder - Neutralt job:

  HA1. Du må KUN eje Printer / Bitminersinde i banken!

  HA2. Du må KUN eje en håndpistol!

  HA3. Du må IKKE have en livvagt!

  HA4. Du må IKKE arbejde sammen med kriminelle!

  HA5. Du må IKKE lave kriminelle handlinger!

  HA6. Du må IKKE eje kokain!

  HA7. Du SKAL adlyde Hotel ejerens ordre!

  HA8. Du SKAL spørge Hotel ejeren, før du bygger på hotellet!

   

  Hjemløs - Neutralt job:

  H1. Du må IKKE eje Printer / Bitminers

  H2. Du må IKKE eje en bil

  H3. Du må IKKE eje våben

  H4. Du må IKKE eje nogle døre

  H5. Du må gerne bygge ude i offentligheden. DOG IKKE PÅ VEJEN!

  H6. Du må gerne tigge om penge, men hvis folk siger du skal forsvinde, så SKAL du forsvinde!

  H7. Du må gerne tigge. Og så snart du har modtaget dine penge, så SKAL du lade dem værre!

  H8. Du må IKKE arbejde sammen med kriminelle

  H9. Du må IKKE lave kriminelle handlinger!

  H10. Du må IKKE eje kokain!

   

  Bank mand - Neutralt job:

  BA1. Du må KUN bygge i banken!

  BA2. Du har pligt til at beskytte banken!

  BA3. Du må KUN have Printer / Bitminers, når du har lavet en bank!

  BA4. Du tager imod Printer / Bitminers/ Bitminers og opbevare dem LOVLIGT! - DU HAR PLIGT TIL AT BESKYTTE DEM!

  BA5. Du må MAKS tage 50% af profitten, som Printer / Bitminers/ Bitminersne Printer / Bitminers/ Bitminers. Resten SKAL gå til Printer / Bitminersns ejer!

  BA6. Du må IKKE lave kriminelle handlinger!

  BA7. Du må IKKE arbejde sammen med kriminelle

  BA8. Du må KUN eje en håndpistol!

  BA9. Du må IKKE eje kokain!

  BA10. Du må IKKE have en livvagt - KUN BANK VAGTER MÅ BESKYTTE BANKEN!

   

  Bank vagt - Neutralt job:

  BV1. Du skal beskytte banken for kriminelle der ville prøve og røve den!

  BV2. Du må IKKE bygge i banken. KUN BANK MANDEN MÅ DET!

  BV3. Du må GERNE eje store våben, dog SKAL du have en våbenlicens!

  BV4. Du må kun eje Printer / Bitminers/ Bitminers i banken!

  BV5. Du må IKKE arbejde sammen med kriminelle!

  BV6. Du må IKKE lave kriminelle handlinger!

  BV7. Du må IKKE taze folk med din strømpistol UDEN grund!

  BV8. Du SKAL adlyde hvad Bank manden beordre dig til!

  BV9. Du må IKKE eje kokain!

  BV10. Du må IKKE have en livvagt!

   

  Buschauffør - Neutralt job

  BC1. Du SKAL overholde færdselsloven (lyskryds, hajtænder, stop skilte, fartgrænse osv.)

  BC2. Du må KUN bygge nogen få stoppesteder rundt omkring i byen.

  BC3. Du må KUN eje Printer / Bitminers/ Bitminers i banken!

  BC4. Du må IKKE arbejde sammen med kriminelle!

  BC5. Du må IKKE lave kriminelle handlinger!

  BC6. Du må IKKE eje kokain!

  BC7. Du må IKKE eje en livvagt!

  BC8. Du må KUN eje en håndpistol.

   

  Parkeringsvagt - Neutralt job:

  PV1. Du har pligt til, at give folk en parkeringsbøde, hvis de parkere deres bil ulovligt

  PV2. Du SKAL være realistisk med dine bøder (Maksimum bøde på 3500)!

  PV3. Du må IKKE arbejde sammen med kriminelle!

  PV4. Du må KUN eje en håndpistol

  PV5. Du må IKKE give bøder uden grund!

  PV6. Du må IKKE lave kriminelle handlinger!

  PV7. Du må IKKE eje kokain!

  PV8. Du må IKKE have en livvagt!

   

  Læge - Regering job:

  L1. Du må IKKE eje Printer / Bitminers, du arbejder for regeringen!

  L2. Du må IKKE være folks personlige læge!

  L3. Du arbejder IKKE gratis!

  L4. Du må KUN eje en håndpistol til selvforsvar!

  L5. Du må IKKE lave kriminelle handlinger!

  L6. Du må IKKE arbejde sammen med kriminelle!

  L7. Du har pligt til, at reagere med det samme der er nogen der har brug for en læge!

  L8. Du må IKKE eje kokain!

  L9. Du må IKKE have en livvagt!

  L10. Du må rykke ud i kontrollerede situationer! - Det ville sige, du må ikke blive sendt ud i en kæmpe skydekrig mellem regeringen og kriminelle! Vent til de har situationen under kontrol!

  L11. Du må IKKE rykke ud sammen med S.W.A.T

  L12. Du må IKKE have din personlige bil. Du SKAL køre rundt i lægebilen!

   

  Politi/Civilbetjent - Regering job:

  P1. Du har pligt til, at sikrer sig byen er under kontrol!

  P2. Du må IKKE eje Printer / Bitminers. Du har pligt til at ødelægge dem!

  P3. Du må KUN våbentjekke folk, HVIS du har set de har ulovlige våben på sig og IKKE har et våbenlicens - Ellers ville det blive set som "Random weaponcheck"

  P4. Du må IKKE være korrupt. Du SKAL arbejde sammen med regeringen!

  P5. Du må IKKE ansætte en lejemorder til, at slå en anden person ihjel!

  P6. Du må IKKE køre rundt i din personlige bil! Du SKAL køre rundt i politibilen!

  P7. Du har pligt til, at arrestere kriminelle, som er igang med, at begå en kriminalitet!

  P8. Du må KUN skyde kriminelle, hvis de er til fare for dig selv eller andre spillere!

  P9. Du må GERNE bryde "NLR" under bank raid / PD raid, hvis i kun er 2 betjente!

  P10. Du må IKKE lave kriminelle handlinger!

  P11. Hvis du ser en base have Printer / Bitminers eller andre ulovlige sager, så SKAL du kontakte S.W.A.T

  P12. Du SKAL adlyde hvad Politi chefen siger!

  P13. Du skal IKKE køre råddent! Du skal være et forbillede for de andre!

  P14. Du må IKKE skyde på bilerne, hvis de er på flugt! I stedet SKAL du jage dem med din egen politibil! - MEDMINDRE de er til fare for andre (Man må bruge alle våben).

  P15. Du må IKKE eje kokain

  P16: Du skal ALTID gå efter at få Black marked dealer arrested.

  P17: Du må GERNE købe våben ved en våbenhandler såfremt personen har våbenlicens.

  P18: Hvis du spawner i et aktivt pd raid, skal du gå ud af pd før du må komme tilbage og forsvare pd.

   

  Politi chef - Regering job:

  PC1. Du har pligt til, at sikre sig byen er under kontrol!

  PC2. Du må IKKE eje Printer / Bitminers. Du har pligt til, at ødelægge dem!

  PC3. Du må KUN våbentjekke folk, HVIS du har set, at de har ulovlige våben på sig og de IKKE har et våben licens! - Ellers ville det blive set som "Random weaponcheck"

  PC4. Du må IKKE være korrupt. Du SKAL arbejde sammen med regeringen!

  PC5. Du må IKKE ansætte en lejemorder, til at slå en person ihjel!

  PC6. Du må IKKE kører rundt i din egen personlige bil! Du SKAL køre rundt i politibilen

  PC7. Du har pligt til, at arrestere kriminelle, som er igang med at lave en kriminel handling!

  PC8. Du må KUN skyde kriminelle, hvis de er til fare for dig selv eller andre spillere!

  PC9. Du må GERNE købe våben hos en våbenhandler!

  PC10.  Du må GERNE bryde "NLR" under bank raid / PD raid, hvis i kun er 2 betjente!

  PC11. Du må IKKE lave kriminelle handlinger!

  PC12. Hvis du ser en base med ulovlige ting, så SKAL du kontakte S.W.A.T

  PC13. Du har magten over ALLE betjente. Du skal guide dem rundt!

  PC14. Du skal IKKE køre råddent! Du er et forbilled for de andre billister!

  PC15. Du må IKKE skyde på bilerne, hvis de stikker af! Du SKAL jage dem med din egen politibil! MEDMINDRE de er til fare for andre (Man må bruge alle våben).

  PC16. Du har pligt til, at adlyde præsidentens ord og lov

  PC17. Du må IKKE eje kokain!

  PC18. Du skal ALTID gå efter at få Black marked dealer arrested.

  PC19: Hvis du spawner i et aktivt pd raid, skal du gå ud af pd før du må komme tilbage og forsvare pd.

   

  SWAT / Leder / Sniper / Læge - Regering job.

  SW1. Du har pligt til, at sikrer sig byen er under kontrol!

  SW2. Du må IKKE eje Printer / Bitminers. Du har pligt til at ødelægge dem!

  SW3. Du må KUN våbentjekke folk, HVIS du har set de har ulovlige våben på sig og IKKE har et våbenlicens - Ellers ville det blive set som "Random weaponcheck"

  SW4. Du må IKKE være korrupt. Du SKAL arbejde sammen med regeringen!

  SW5. Du må IKKE ansætte en lejemorder til, at slå en anden person ihjel!

  SW6. Du må IKKE køre rundt i din personlige bil! Du SKAL køre rundt i SWAT vogen!

  SW8. Du må KUN skyde kriminelle, hvis de er til fare for dig og omgivelserne!

  SW9. Du må GERNE købe våben hos en våbenhandler!

  SW10.  Du må GERNE bryde "NLR" under bank raid / PD raid, hvis i kun er 2 betjente!

  SW12. Du har pligt til, at arrestere kriminelle, som er igang med at lave en kriminel handling!

  SW13. Hvis du ser en base med ulovlige ting, så SKAL du kontakte S.W.A.T

  SW14. Du har magten over ALLE betjente. Du skal guide dem rundt!

  SW15. Du skal IKKE køre råddent! Du er et forbilled for de andre billister!

  SW16. Du må IKKE skyde på bilerne, hvis de stikker af! Du SKAL jage dem med din egen politibil! MEDMINDRE de er til fare for andre.

  SW17. Du har pligt til, at adlyde præsidentens ord og lov

  SW18. Har tilladelse til at udstede en arrestordre i tilfældet af vold i offentligheden opstår. Dette betyder at SWAT har den fulde myndighed til at (WeaponCheck, BaseCheck) Dig og dit gang/team, uden at slå jer ihjel. Det betyder ikke, at de IKKE må beskytte sig selv hvis du og din gang åbner ild, under (WeaponChecking, BaseChecking)

  SW19. Du må IKKE eje kokain!

  Sw20. du må IKKE lave politiets arbejde. SWAT er en indsatstyrke som tager sig af div. baser samt andet.

   

  Præsident - Regering job:

  PR1. Præsidenten må IKKE rykke ud med hverken Politi eller S.W.A.T - Han har pligt til, at give dem ordre!

  PR2. Du må IKKE have Printer / Bitminers!

  PR3. Du må IKKE lave kriminelle handlinger!

  PR4. Det er KUN "Hemmelige Agenter", som kan være din personlige livvagt!

  PR5. Du har pligt til, at lave love med "/Placelaws" kommandoen!

  PR6. Du SKAL have realistiske love!

  PR7. Du må IKKE arbejde sammen med kriminelle!

  PR8. Du må IKKE være korrupt!

  PR9. Du må IKKE forlade politistationen uden du mindst har 1 Hemmelig Agent med dig!

  PR10. Du må IKKE eje din egen personlige bil!

  PR11. Du må IKKE eje dit eget personlige hus!

  PR12. Hvis du skal meddele Politi eller S.W.A.T om noget, har du pligt til, at kontakte lederen!

  PR13. Du må GERNE bygge inde på politistationen!

  PR14. Du må IKKE eje kokain!

  PR15. Du må KUN eje en håndpistol til selvforsvar!

   

  Hemmelig Agent - Regering job:

  HAT1. Du må IKKE eje Printer / Bitminers!

  HAT2. Du må KUN købe håndpistoler af Våbenhandleren!

  HAT3. Du har pligt til, at ofre dit liv for Præsidentens

  HAT4. Du må KUN være livvagt for Præsidenten!

  HAT5. Du må IKKE arbejde sammen med kriminelle!

  HAT6. Du må IKKE lave kriminelle handlinger

  HAT7. Du må IKKE rykke ud sammen med politi og S.W.A.T

  HAT8. Du skal hverken lave Politi eller S.W.A.T arbejde! DU SKAL BESKYTTE PRÆSIDENTEN!

  HAT9. Du må IKKE Bygge inde i politistationen.

  HAT10. Du må IKKE eje kokain!

   

  Tyv/Tyv(VIP)/Kriminel - Kriminelle job:

  K1. Som kriminelt arbejdemde, må du IKKE arbejde sammen med Neutrale jobs! (Det gælder også selvom i er i samme gang!)

  K2. Kriminelle må gerne bryde præsidentens love. Men ikke serverens regler!

  K3. Kriminelle må gerne eje Printer / Bitminers i deres egen base. Dog må de også gerne opbevare dem lovligt inde i banken

  K4. Før du skal udføre en handling, så SKAL du lade spillerne vide det med, at skrive "/ [Din handling]” - For eksempel /Raid"

  K5. Du kan højest kræve 10.000 fra et mug! - DET SAMME GÆLDER HVIS DU KIDNAPPER EN

  K6. Du må maks holde dit gidsel i 20 minutter!

  K7. Hvis du skal stjæle en bil. Så SKAL du skrive "/carjack, før du overhovedet begynder at lockpicke den.

  K8. Hvis du skal raide noget, så skal du skrive "Raid" i advert, før du overhovedet går ind på deres område!

  K9. Du må maks kræve 1/100 del af hvad bilen har kostet!

  K10. Du kan ikke sætte folk under gunpoint, før du har lavet en handling - For eksempel "/Kidnap" (Dog med undtagelse, hvis du er bange for, at de ville tage nogle af dine værdier eller hvis spilleren irritere dig)

  K11. Du må IKKE stjæle Brandbiler/Lægebiler. Ellers kan de IKKE udføre deres arbejde!

  K12. Du må ikke lave NOGLE som helst kriminelle handlinger imod en "Hjemløs" - De har ingenting og der er derfor INGEN grund til, at gøre dem noget!

  K13. Du må IKKE lockpicke fading doors. DET VILLE RESULTERE UDELUKKELSE AF SERVEREN!

  K14. Du må IKKE stjæle Busser

   

   

  Bandemedlem/Bandeleder/Russisk Mafia/Kinesisk Mafia: Kriminelle job:

  BA1. Som medlem af en bande (IKKE gang), må du IKKE arbejde sammen med andre kriminelle, neutrale eller regeringen. Du skal KUN arbejde sammen med din mafia!

  BA2. Du har pligt til, at følge din leder! (Eksempel: Vi kan ikke fordrage det her gang. Vi holder vores fokus på, at raide dem og gøre dem fortræd)

  BA3. I SKAL adlyde jeres leder!

  BA4. I SKAL HOLDE SAMMEN!

   

  Lejemorder - Selvstændigt job:

  LM1. Maksimum prisen for hits er 10.000!

  LM2. Hits er ulovlige! Politiet ville gøre hvad de kan, for at stoppe dig!

  LM3. Du skal IKKE acceptere hits på admins, som er "Admin i arbejde"!

  LM4. Du må IKKE tage imod hits fra regeringen.

  LM5. Du kan IKKE give eller modtage hits fra andre lejemordere

  LM6. Der SKAL være en grund, når du tage imod et hit. Dette kan for eksempel være "Han har gjort min kammerat fortræd", "Han har taget min bil". - Du kan IKKE placere et hit på baggrund af, de har været irriterende! - Du ville IKKE ansætte en lejemorder til, at slå en ihjel, fordi han har givet dig en negativ kommentar!

  LM8. Du er selvstændig og du skal derfor IKKE modtage hjælp fra andre! - Det ville sige INGEN livvagter, INGEN vejledning hvor de er henne.

  LM9. Du må IKKE lave kriminelle handlinger - DU skal have 100% fokus på dit hit og IKKE andet.

  LM10. Du må KUN eje Printer / Bitminers inde i banken!

   

   

  ADMIN REGLER:

   

   


  AR1: Som admin skal du følge rp regler ligesom alle andre spillere.

  AR2: Respekter admins der har højere rank end dig.

  AR3: ADMIN ABUSE kan medføre direkte fjernelse af admin og ban - Dette kan være, at give dig selv liv hele tiden, flyve rundt uden nogen særlig grund, spectate uden grund og meget mere.

  AR4: I har pligt til at hjælpe folk som har kaldt på en admin.

  AR5: Du skal altid skrive en ordentlig grund til personens ban/warn/kick.

  AR6: Hvis du finder en base hvor keypad (ikke virker, ikke er til at finde, ikke placeret osv.) skal du få fat i personen og få ham til at fikse det. Nægter personen, så må du gerne fjerne proppen.

  AR7: KUN Senior Admin og højere rank har tilladelse til at bruge !noclip til at bygge - dette gælder også kun hvis der er et bygger skilt. - DETTE KAN GIVE OP TIL 2 AWARNS!

  AR8. Du SKAL spørge før du må tp til andre admins. For at vise du har respekt over for dem

  AR9. Admin i arbejde må ikke deltage i rp eks. Køre rundt med nogen, snakke med folk i rp

  AR10. Du SKAL være cloaked som AOD (admin i arbejde) for at undgå at forstyrre RP

  AR12. Du må ikke banne folk i 1 min. for at prøve  at unbanne dem

  AR13.  Du må gerne benytte dig af "!fireoff" - hvis der ingen brandmænd er. Er der utilstrækkeligt meget ild og ingen brandmand gør jobbet, spørger du tilladelse ved højere ranket admin! - Det kan give AWARNs hvis dette udnyttetes til egen fordel!

  AR14. Som admin må du IKKE give AWARNS.

  AR15. Hvis en ordblind joiner serveren har vi pligt til, som admin og få ham op på et tag og gennemgå ALLE reglerne for ham.

  AR16. Brug af ADV. DUP. til at stjæle Baser eller lign. vil give 2 AWARNS!

  AR17. Du må IKKE tager din egen eller venners cases.

  AR18. Return ejeren til hans bil hvis den bliver stjålet i admin case med mindre det er en del af personens straf.

  AR19. !returnweps [DIG SELV] MÅ IKKE BRUGES! - DETTE ER EN BUG! Brug af denne command vil give AWARN! - Dog må det ikke bruges i RP situationer.

  AR20. Disrespekt Manager / Staff Manager / Vice Manager - GIVER DIREKTE 3 AWARNS!

  AR21. Dårlig omtale / reklame på zypress eller andre steder vil ikke blive accepteret. Sker dette vil dit admin forsvinde omgående.

  AR22. Junior admins må ikke returnweps til andre staff. (Gælder ikke for admin og opefter)

  AR23. Vice managers og opefter kan og må gerne give sig selv våben. - de må dog ikke give våben til andre spillere!

  AR24. Senioradmins og højere behøver ikke at lave en vote, for at skifte til ønsket job.

  I skal derudover som et MUST have en ordentlig tone overfor players lige meget hvor grimt de taler. Fremadrettet, så ville der blive taget en seriøs snak med admins, som ikke kan holde tonen clean, når de er igang med en case. I er et forbillede for serveren!